อรวิดา แกรนด์ คอนโดมิเนียม ซอยอรรถสิทธิ์ เทพารักษ์

฿1,390,000.00

อรวิดา แกรนด์ คอนโด คอนโดมิเนียม ซอยอรรถสิทธิ์